+36 30 kattints kattints

Büntetett előéletű vagyok, elvégezhetem a személy és vagyonőr tanfolyamot?

Büntetett előéletű vagyok, elvégezhetem a személy és vagyonőr tanfolyamot?

Erre a kérdésre a válasz összetett:

 

büntetett előéletű:

- akire bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság büntetést szabott ki

 

büntetlen előéletű

- aki soha nem követett el bűncselekményt

- aki korábban követett el bűncselekményt, de már mentesült a büntetőjogi jogkövetkezmények alól és nem követett el újabb bűncselekményt

 

feddhetetlen

- aki soha nem követett el bűncselekményt

- aki korábban követett el bűncselekményt, de már mentesült a büntetőjogi jogkövetkezmények alól és nem követett el újabb bűncselekményt

- a mentesítést követően törvényben tételesen meghatározott további éveknek kell eltelnie újabb bűncselekmény elkövetése nélkül
 

 

A személy- és vagyonőr tanfolyam elvégzésének és a képesítő vizsga letételének nem feltétele a büntetlen előélet, tehát a szakmai képesítést büntetett előéletű személy is megszerezheti.


Azonban az igazolvány kiváltásához és a munkavégzéshez már törvényi előírás (alkalmazási feltétel) a büntetlen előélet, további szigorításként pedig a feddhetetlenség megléte.

 

Azt tapasztaltuk, hogy több oktatócég mindenkit felvesz a képzésre, de nem nyújt átfogó, korrekt tájékoztatást ebben a témakörben.


Elmulasztja közölni a büntetett előéletű érdekeltekkel, hogy hiába végzik el a tanfolyamot, hiába szerzik meg a bizonyítványt, a rendőrhatóság nem állítja ki számukra az igazolványt. Ennek következtében nem fognak tudni elhelyezkedni a szakmában, amíg nem lesznek újra büntetlen előéletűek, illetve feddhetetlenek. Így a képesítés megszerzése és az igazolvány kiváltása között (törvényben tételesen meghatározott) több év is eltelhet.

 

Cégünk eleget tesz a tájékoztatási kötelezettségének e téren is, a tanfolyamra történő beiratkozáskor, a felnőttképzési szerződés megkötése előtt írásos formában informálja a jelentkezőket erről a szabályozásról.


A büntetett előéletű érdeklődőknek egyedileg adunk tájékoztatást és tanácsot, hogy érdemes- e elvégezniük a tanfolyamot. Vannak olyan esetek, amikor nem javasoljuk, mert még hosszú ideig nem fog tudni igazolványt kiváltani, így ha azonnali munkavégzési szándékai vannak, a képzésre és vizsgára kifizetett összeg kidobott pénz lesz.
 

 

A leírtak jobb megértése érdekében adjunk választ néhány gyakori kérdésre!

Mi a következménye, ha valakit bűncselekmény elkövetése miatt elítélnek?

Ha jogerősen megállapítják a bűnösségét és az ítélet jogerőre emelkedésének napján nem mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól, bekerül a bűntettesek nyilvántartásába.


Ez azt jelenti, hogy az erkölcsi bizonyítványában szerepelni fog az, hogy „büntetett előéletű”. A köznyelv ezt priusznak nevezi. A priusz következménye, hogy a bűntettesek nyilvántartásában szereplő személy nem tölthet be olyan munkakört, amelynél alkalmazási feltétel a tiszta erkölcsi bizonyítvány (pl. tanár, köztisztviselő, személy- és vagyonőr,).
Ezen kívül a jogszabályok bizonyos állások betöltéséhez a büntetlen előéleten túli szigorúbb követelményeket is támaszthatnak, még a mentesítés alá eső elítéléshez is hátrányos következményeket fűzhetnek (feddhetetlenség).

 

Mit jelent a mentesítés?

A mentesítés azt jelenti, hogy a terhelt az elítéléshez kapcsolódó következmények alól mentesül, azaz az elítélésből eredő korlátozások megszűnnek.
A mentesített személy olyan tartalmú hatósági erkölcsi bizonyítványt kap, hogy "a bűntettesek nyilvántartásában nem szerepel".


A mentesítés abban az esetben, ha a bíróság mellékbüntetést (közügyektől eltiltást) is kiszabott egységes, ami azt jelenti, hogy az elítélt mindaddig nem mentesülhet, illetőleg bírósági mentesítés esetén nem mentesíthető a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól, amíg a mellékbüntetés végrehajtása be nem fejeződött vagy végrehajthatósága meg nem szűnt.

 

Hogyan lesz tiszta az erkölcsi bizonyítványa jogerős elítélés esetén?

•    Tiszta az erkölcsi bizonyítványa, azaz nem szerepel a bűntettesek nyilvántartásában az, aki megrovásban részesült, illetve az, akit a bíróság próbára bocsátott. A megrovás és a próbára bocsátás ugyanis nem büntetés, hanem intézkedés.
•    Nem szerepel a bűntettesek nyilvántartásában az a jogerősen elítélt személy, aki az ítélet jogerőre emelkedésének napján mentesült az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól (pl. pénzbüntetés kiszabása esetén).
•    Felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabása esetén a próbaidő leteltének napját követően kerül ki a bűntettesek nyilvántartásából az elítélt.
•    Szabadságvesztés büntetés esetén a büntetés kitöltését követően a törvényben meghatározott idő elteltével (a büntetés kitöltését, vagy a végrehajthatóság megszűnését követő maximum 10 évig szerepelhet az elítélt a bűntettesek nyilvántartásában).
 

Milyen módon mentesülhetnek a jogerősen elítélt személyek az ítélet hátrányos jogkövetkezményei alól?

•    az ítélet jogerőre emelkedésének napján,
•    bírósági mentesítés folytán,
•    kegyelmi mentesítés útján, melyet a köztársasági elnök gyakorol.


A mentesített személy büntetlen előéletűnek tekintendő, tehát nem lesz priusza.
 

 

 

Hírek

Online jelentkezés