+36 30 kattints kattints

Személy- és vagyonőr igazolvány feltételei

A tevékenység személyes végzéséhez a rendőrség által kiadott igazolvány szükséges.

Igazolványt kaphat (kérelmére):

•    az a magyar állampolgár,
•    illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy,
•    aki nagykorú, (18. életévét betöltötte),
•    cselekvőképes,
•    külön jogszabályban meghatározott vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik.
(2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról.)
 

 

Nem kaphat igazolványt:

a)    aki büntetett előéletű,
(A büntetett előéletűek sincsenek kizárva, egyedi tájékoztatást nyújtunk ebben a kérdésben.)

 

b)    akit a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti

- állam elleni bűncselekmény (X. fejezet), emberiség elleni bűncselekmény (XI. fejezet),
- személy elleni bűncselekmény /166-168. §, 170. § (2)-(6) bekezdés, 171. §, 174. §, 174/A. §, 174/B. §, 174/C. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §, 176. § (2) bekezdés b) pont és (3)-(4) bekezdése/,
- nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény [197. és 198. §, 207. § (3) bekezdés b) 
pont],
- hivatali bűncselekmény (XV. fejezet, IV. cím),
- hivatalos személy elleni bűncselekmény (XV. fejezet V. cím),
- embercsempészés (218. §), közveszély okozása [259. § (1)-(3) bekezdése],
- közérdekű üzem működésének megzavarása (260. §),
- terrorcselekmény (261. §),
- nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (261/A. §),
- légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas 
    jármű hatalomba kerítése (262. §),
- visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (263. §),
- visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (263/A. §),
- visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel (263/B. §),
- bűnszervezetben részvétel (263/C. §),
- visszaélés radioaktív anyaggal (264. §),
- visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (264/C. §),
- tiltott állatviadal szervezése (266/A. §),
- állatkínzás (266/B. §),
- garázdaság (271. §),
- önbíráskodás (273. §),
- környezetkárosítás (280. §), 
- természetkárosítás (281. §),
- visszaélés kábítószerrel (282-282/C. §),
- visszaélés kábítószer-prekurzorral (283/A. §),
- vagyon elleni szándékos bűncselekmény (316-324. §, 326. §, 327. §),
- szökés és elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak fegyveresen elkövetett esetei [343. § (2) bekezdés a) pont és (4)-(5) bekezdése, valamint 355. § (2) bekezdés a) pontja] alapján,
- vagy olyan bűntett miatt, amelyet bűnszervezet keretében követett el, elítéltek és a mentesítés időtartama még nem telt el,
 

 

c)    akit a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerinti:

- emberiesség elleni bűncselekmény (Btk. XIII. Fejezet),
- háborús bűncselekmény (XIV. Fejezet),
- emberölés (160. §),
- erős felindulásban elkövetett emberölés (161. §),
- testi sértés [164. § (3)-(8) bekezdés],
- foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (165. §),
- emberrablás (190. §),
- emberrablás feljelentésének elmulasztása (191. §),
- emberkereskedelem (192. §),
- személyi szabadság megsértése (194. §),
- kényszerítés (195. §),
- a lelkiismereti és a vallásszabadság megsértése (215. §),
- közösség tagja elleni erőszak (216. §),
- az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése (217. §),
- magánlaksértés [221. § (2) bekezdés b) pont és (3)-(4) bekezdés],
- kábítószer-kereskedelem (176-177. §),
- kábítószer birtoklása (178-180. §),
- kóros szenvedélykeltés (181. §),
- kábítószer készítésének elősegítése (182. §),
- kábítószer-prekurzorral visszaélés (183. §),
- új pszichoaktív anyaggal visszaélés (184. §),
- nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés (251. §),
- atomenergia alkalmazásával visszaélés (252. §),
- szexuális erőszak (197. §),
- kerítés [200. § (4) bekezdés c) pont],
- környezetkárosítás (241. §),
- természetkárosítás (242. §),
- állatkínzás (243. §),
- orvvadászat (245. §),
- orvhalászat (246. §),
- tiltott állatviadal szervezése (247. §),
- radioaktív anyaggal visszaélés (250. §),
- állam elleni bűncselekmény (XXIV. Fejezet), 
- hivatali bűncselekmény (XXVIII. Fejezet),
- hivatalos személy elleni bűncselekmény (XXIX. Fejezet),
- terrorcselekmény (314-316. §),
- terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (317. §),
- terrorizmus finanszírozása (318. §),
- jármű hatalomba kerítése (320. §),
- bűnszervezetben részvétel (321. §),
- közveszély okozása [322. § (1)-(3) bekezdés],
- közérdekű üzem működésének megzavarása (323. §),
- robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (324. §),
- lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés (325. §),
- nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés (326. §),
- nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (327. §),
- nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (328. §),
- haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (329. §),
- kettős felhasználású termékkel visszaélés (330. §),
- garázdaság (339. §),
- embercsempészés (353. §),
- vagyon elleni erőszakos bűncselekmény (XXXV. Fejezet),
- vagyon elleni szándékos bűncselekmény (370-376. § és 379-380. §),
- vagy szökés és elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak fegyveresen elkövetett esetei [434. § (2) bekezdés a) pont és (3)-(4) bekezdés, 445. § (2) bekezdés a) pont] alapján
- vagy olyan bűntett miatt, amelyet bűnszervezet keretében követett el, elítéltek és a bekezdésben meghatározott mentesítés időtartama még nem telt el,
 

 

d) aki az e törvény hatálya alá tartozó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.

 

Nem kaphat továbbá igazolványt az b) és c) pontban felsorolt bűncselekmények esetében:

•    aki ellen kétévi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárás folyik, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.
•    szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki,
- 5 évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított 5 évig,
- 5 évi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított 8 évig,
•    szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltáig,
•    szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett
- szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított 4 évig,
- pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított 1 évig.
Az igazolvány kiadását megelőzően a rendőrség a bűntettesek nyilvántartásában, a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában, valamint a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartásában ellenőrzi a kizáró okok esetleges fennállását
 

Hírek

biztonsági őr képzés

Biztonsági őr képzés

Mit csinál egy biztonsági őr? A biztonsági őr képzés elvégzése után egy biztonsági őr járőrözi és ellenőrzi a magán- és középületeket, hogy megelőzze a lopást, tüzet, vandalizmust, terrorcselekményt és más illegális cselekményeket. A biztonsági szükségletektől függően a biztonsági őrök bent vagy kint is dolgozhatnak. Egyes esetekben a biztonsági felvételeken figyelik a gyanús tevékenységeket. Általában más biztonsági őrökkel, valamint a létesítmény alkalmazottjaival és vezetőségével dolgoznak együtt. Mik egy biztonsági őr napi feladatai? •    A létesítmény járőrözése és a karbantartások értesítése a lehetséges biztonsági kockázatokról •    A létesítmény látogatóinak hitelesítő adatainak ellenőrzése •    Látogatók és vállalkozók kísérése a létesítményen belüli helyszínekre •    Illegális tevékenységek végrehajtásán elfogott személyek őrizetbe vétele a rendőrség kiérkezéséig Biztonsági őr képzés: miért a VOKK-nál végezd el? Részlefizetési lehetőség: Ha nem engedheted meg magadnak, hogy a biztonsági őr képzés díját egy összegben fizesd ki, akkor sincs semmi gond. Hiszen nálunk van lehetőség a biztonsági őr képzés díjának kamatmentes részletfizetésére is. Így a tanfolyam díját három részletben térítheted meg (az első részletet beiratkozáskor, a második két részletet a tanfolyam ideje alatt szükséges befizetned).    Az ország 31 pontján várunk: Bizony, a biztonsági őr képzés nálunk az ország 31 pontján elérhető. Egész pontosan Ajka, Békéscsaba, Budapest, Debrecen, Dorog, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Gyöngyös, Győr, Hódmezővásárhely, Jászberény, Kaposvár, Kecskemét, Keszthely, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pápa, Pécs, Salgótarján, Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Vác, Veszprém és Zalaegerszeg helyszíneken várunk szeretettel.    Amit nálunk kapsz tudást, az maradandó: A VOKK-nál csak és kizárólag ezzel a szakmával foglalkozunk, itt a biztonsági őr képzés a legmagasabb szinteken van oktatva. A jogszabályokon túl megtanítjuk a diákokat az elméleti kérdések mellett a valódi, gyakorlati dolgokra is. Saját fejlesztésű tankönyvünkkel, 200 videós online tananyagunkkal biztosítjuk a megkérdőjelezhetetlen tudást, amit nálunk garantáltan kapni fogsz.    Biztonsági őr képzés garanciával: Ha nem hiányoztál egyetlen alkalomról sem a biztonsági őr képzés során, de ennek ellenére mégsem sikerült a vizsgád, akkor a biztonsági ér képzés árát visszafizetjük. Mi azt gondoljuk erre nálunk kevés az esély, hiszen a tudást átadjuk, de természetesen neked is akarnod kell és tenni érte.    Ennek ellenére, tudjuk, milyen a vizsgadrukk és megeshet egy biztonsági őr képzés utáni vizsgán, hogy izgalmadban elrontod, ezért is él nálunk ez a lehetőség! Ha újra megpróbálnád a sikertelen vizsga után, akkor ezt figyeld: sikertelen vizsga esetén a következő biztonsági őr képzésen már ingyen részt vehetsz, és még a pótvizsga díját is átvállaljuk tőled!    Ha te is szeretnél egy jövedelmező szakmát kitanulni a biztonsági őr képzés keretein belül, akkor KATTINTS IDE és jelentkezz hozzánk még ma! 
Biztonsági őr tanfolyam

Biztonsági őr tanfolyam az ország 31 pontján

  Biztonsági őrnek lenni nem csupán egy szakma, hanem egy színes, izgalmas és kihívásokkal teli hivatás, amit mi nagyon is komolyan veszünk. A nálunk végzett hallgatók biztosak lehetnek benne, hogy újdonsült biztonsági őrként a legjobb tudásanyaggal kerülnek ki a munkaerőpiacra, Kiképző Központunk hírneve pedig garantálja, hogy a munkaadók is lelkesen fogadják majd jelentkezésed! De miért is mondjuk ezt? Ismerd megjobban, mit kínálunk biztonsági őr tanfolyamainkon, és jelentkezz még ma!      Jelentkezz most!     Jelentkezés a biztonsági őr tanfolyamra Jelentkezésed január végéig várjuk szeretettel februárban induló tanfolyamainkra országszerte. A tanfolyamok pontos időpontjáról kérlek érdeklődj kollégáinknál!    Biztonsági őr tanfolyam árak – mennyibe kerül a vagyonőr képzés és a vizsga? Biztonsági őr tanfolyamunkra való jelentkezésedkor biztos lehetsz benne, hogy a tanfolyam ára hamar, akár már az első hónapban megtérül majd új szakmádban való elhelyezkedésed után.    Vidéki biztonsági őr tanfolyamaink ára: 120 000 Ft  Budapesti biztonsági őr tanfolyamunk ára: 100 000 Ft  Vizsgadíj: 40 000 Ft (a vizsgáztatást a Belügyminisztérium Vizsgaközpontja végzi)  Minden tanulónk 5000 forint kedvezményt kap a fegyvervizsga árából! Ha egy összegben kifizeted a tanfolyam árát 5000 forint kedvezményt kapsz!  Biztonsági őr tanfolyam – részletfizetésre is! Nem áll rendelkezésedre ekkora összeg? Nem probléma, hiszen minden biztonsági őr tanfolyamunkon részt vevő hallgatónknak kamatmentes részletfizetést biztosítunk, melynek keretén belül a tanfolyam díját három részletben térítheted meg (az első részletet beiratkozáskor, a második két részletet a tanfolyam ideje alatt kérjük).    A biztonsági őr tanfolyam időtartama Biztonsági őr tanfolyamunk 3,5 hónapot vesz igénybe, mely során az új rendszerben sajátíthatod el a szakmát.  2020 december 31-től a korábban üzemelő OKJ-s Személy és vagyonőr képzés megszűntével a tananyagot racionalizálták. Helyébe egy sokkal összetettebb, fejlettebb szakképesítés megszerzésére irányuló biztonsági őr képzés (hivatalos nevén: személy- és vagyonőr képzés) lépett, amelyen a korábban megkövetelt 40 órás gyakorlati képzés már nem követelmény. Ehelyett egy 200 órás koncentrált tanfolyam során tanulhatsz ki új szakmát!    Biztonsági őr tanfolyam helyszínek Biztonsági őr tanfolyamainkat az ország 31 pontján szervezzük, így lakóhelyedhez közeli nagyvárosban tanulhatsz.    Tanfolyami helyszíneink a következők:  Ajka Békéscsaba Budapest Debrecen Dorog Dunaújváros Eger Esztergom Gyöngyös Győr Hódmezővásárhely Jászberény Kaposvár Kecskemét Keszthely Miskolc Nagykanizsa Nyíregyháza Pápa Pécs Salgótarján Siófok Szeged Székesfehérvár Szekszárd Szolnok Szombathely Tatabánya Vác Veszprém Zalaegerszeg   Biztonsági őr tanfolyam: a jelentkezés feltételei Biztonsági őr tanfolyamunkra az alábbi feltételekkel jelentkezhetsz: -    betöltött 18. életév -    cselekvőképesség -    alapfokú iskolai végzettség -    büntetlen előélet (amely a biztonsági őr tanfolyam elvégzésének ugyan nem feltétele, de az igazolvány kiállításához szükséges)   Jelentkezz most!   Biztonsági őr tanfolyam a Vagyonvédelmi Országos Kiképző Központnál Biztonsági őr tanfolyamaink, más néven személy- és vagyonőr képzéseink esetében a legmagasabb minőségre törekszünk. Kiképző Központunkban nem is foglalkozunk más szakmákkal: a terület nálunk teljes hangsúlyt kap, hogy végzett hallgatóink mindig a legjobbat kaphassák! Hogy mit kínálunk Neked a biztonsági őr tanfolyamon? Mutatjuk…   A nálunk végzett biztonsági őrök magasan képzettek, és jól felkészültek. Tanulóink szakmai vizsgáztatását a Belügyminisztérium végzi, így a biztonsági őr tanfolyamunkon végzett hallgatók joggal lehetnek büszkék teljesítményükre. A VOKK személy- és vagyonőr képzései (biztonsági őr tanfolyamai) közismertek és elismertek - ezt a színvonalat a munkáltatók is értékelik, így biztos lehetsz benne, hogy hamar állást is találsz majd új végzettségeddel!    Többet adunk, mint amit más biztonsági őr tanfolyamon kapnál.  Biztonsági őr tanfolyamunk hallgatóinak igyekszünk minden hasznos tudást átadni annak érdekében, hogy valóban piacképes szakmát kapjanak kezükbe. Ennek keretén belül nálunk a biztonsági őr tanfolyam nem csupán a jogszabályban előírt tananyagokat tartalmazza, de diákjaink egy saját fejlesztésű tankönyvet is kézhez kapnak, amelyben rengeteg extra tudást is felhalmoztunk! Ha mindez nem lenne elég indok, hogy biztonsági őr tanfolyamunkat válaszd akkor eláruljuk, hogy hallgatóinknak ezen felül egy kb. 200 videót tartalmazó online tananyagot is biztosítunk, melyből még többet nyerhetnek.    Bárhol élsz is, találsz a közeledben számodra megfelelő biztonsági őr tanfolyamot!  Pontosan tudjuk, hogy számít a lokáció. Miskolcról talán nem lenne kényelmes feljárnod Budapestre, ahogy Pécsről sem biztos, hogy megvalósítható részvételed a biztonsági őr tanfolyamon. Éppen ezért mi az ország 31 pontján tartunk biztonsági őr tanfolyamokat!    Nézd meg, hol indítjuk tanfolyamainkat idén is!     Biztonsági őr tanfolyamainkra garanciát vállalunk!  Pénzedet nem kell kockára tenned – hiszen a siker csak rajtad áll! Hogy ebben biztos lehess,  biztonsági őr tanfolyamainkra garanciát is vállalunk. Amennyiben a tanfolyam során egyetlen alkalomról sem hiányoztál, de ennek ellenére nem sikerül a vizsgád, visszafizetjük az oktatás árát.    Sőt, még ennél is tovább megyünk! Sikertelen vizsga esetén a következő biztonsági őr tanfolyamunkon ingyen részt vehetsz, és még a pótvizsga díját is átvállaljuk tőled!   
személy és vagyonőr tanfolyam választás

Hogyan válassz személy- és vagyonőr tanfolyamot, oktató céget?

Cégünk azt vallja, hogy ha egyszerre sok mindenbe belefogsz, akkor semmit se csinálsz elég jól. Ezért mi nem oktatunk pl. dajkákat, szakácsokat sem könyvelőket. A Vagyonvédelmi Országos Kiképző Központ csak és kizárólag személy- és vagyonőröket képez, de azt magas színvonalon.   Ennek alátámasztására olvasd el tanulóink véleményét az oktatómunkánkról, cégünkről IDE kattintva.    A Programkövetelmény keretjellegű, nem sorolja fel tételesen a kötelezően elsajátítandó tananyagot, csak témaköröket, kompetenciákat ad meg. Ennek eredményeként oktatócégenként változik, hogy milyen mélységben és részletességgel végzik a résztvevők képzését. Tehát cégenként eltérő a megszerezhető tudás mennyisége és minősége. Az óraszám azonos, csak nem mindegy, hogy mennyi időd van felkészülni a vizsgára és a mindennapokban is használható tudást kapsz-e, vagy csak elveszik a pénzed és cserébe átrugdosnak a vizsgán. Mi azt szeretnénk, ha a képzéseink résztvevői használható tudást szereznének és ezáltal a vizsgán és a munkában is megállnák a helyüket. Ezért Cégünk nem tart 1,5-2 hónapos úgynevezett intenzív tanfolyamokat. Nem tartunk „Online”-nak hívott képzéseket, ahol sok esetben nincs élő kapcsolat az oktatóval, csak előre felvett videók formájában kapják meg a képzésben résztvevők a tananyagot esetleg mellé egy tankönyvet és magukra vannak hagyva a felkészülésben. Ezzel szemben cégünk vegyes rendszerű képzést kínál 3,5 hónapos időtartamban. Az új tananyag feldolgozása jelenléti oktatás formájában, tantermi keretek között folyik. Emellé a résztvevők távoktatás formájában az interneten olyan videós tansegédletet kapnak, ami teljes egészében lefedi a tananyagot. Az eredményes felkészüléshez részletes, gyakorló feladatokat is tartalmazó tankönyvet biztosítunk. Az általunk alkalmazott képzési formának köszönhetően a cégünkhöz beiratkozott személyek mindegyike sikeresen veszi az akadályokat mid a vizsgán, mind későbbiekben a munkavégzés során.   Az oktatócég kiválasztásánál azt is számításba kell venned, hogy hol fogsz vizsgázni. Az új rendszerben elválik a képzés és a vizsgáztatás. Az oktatócégeknek addig tart a feladatuk, hogy leadják a tananyagot és a tanfolyam befejezését követően kiállítják a képzésben résztvevők számára a tanfolyam elvégzését igazoló Tanúsítványt.   A Tanúsítvány birtokában be kell jelentkezned a Belügyminisztérium akkreditált Vizsgaközpontjához. Kérsz egy vizsgaidőpontot, elutazol Remeteszőlősre és ott levizsgázol. Ez a rosszabbik eset, mert itt neked kell intézned a vizsgádat és egy alkalommal Remeteszőlősre kell utaznod egy olyan rendőrségi létesítménybe, ami tömegközlekedési eszközökkel nehezen megközelíthető. (A nagy budapesti tömegközlekedési csomópontoktól több átszállással kb. 40 perc, egy óra az utazás.) Ebben az esetben a tanfolyam díján és a vizsgadíjon felül még sok ezer forintot is el kell költened utazási költségként, nem beszélve a utazásra szánt időről.   Az online tanfolyamok nagy része is hasonlóképpen zajlik, de jobb esetben a képzők megszervezik a vizsgát egy kis bökkenővel. A végzettek az ország több városából/falvából jönnek, amik akár több száz kilométer távolságra lehetnek egymástól. A vizsgabizottság nem fog utazni azért, hogy 4-5 ember levizsgázhasson, hanem neked kell egy olyan városba utaznod, ahova az oktatócég összegyűjti a vizsgázókat. Ez a helyszín akár több megyényi távolságra is lehet a lakhelyedtől. Az utazás miatt ebben az esetben is jelentős többletköltséggel jár a végzettség megszerzése, melyet a jelentkezéskor még nem ismersz.   Cégünk azt vállalja, hogy a tanfolyam helyszínén, vagy kisebb létszám esetén a hozzá legközelebbi tanfolyami helyszínünkön megszervezi a vizsgát, hogy neked a lehető legkevesebb utazással, kellemetlenséggel és anyagi ráfordítással járjon a vizsga letétele.     Miért érdemes tehát a mi cégünket választani? •    Több, mint 10 éve szervezünk tanfolyamokat. •    Képzéseink a törvényben meghatározott előírásoknak maximálisan megfelelnek, minden engedéllyel, bankgaranciával rendelkezünk. •    Kedvező áron biztosítjuk tanfolyamainkat. •    Úgy szolgáltatunk minőségi tudást, hogy közben minden költséget alacsonyan tartunk, hogy mindenki számára elérhetővé váljon a tanfolyam. •    Biztosítjuk, hogy pár hónap alatt szakmai végzettséget szerezz, mellyel rövid idő alatt, gyorsan el tudsz helyezkedni. •    Megfelelő óraszámban, minőségi oktatók bevonásával tanítjuk meg a szakmai és egyéb, kapcsolódó ismereteket. •    Oktatóink jól felkészültek, gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek. •    Korszerű, naprakész ismeretanyagot tartalmazó tankönyvet, és a tanultak elmélyítéséhez videós tananyagot is biztosítunk. •    A képzés költségeire kamatmentes részletfizetési lehetőséget nyújtunk. •    A BM Vizsgaközponttal kötött Együttműködési megállapodás alapján segítséget nyújtunk a képesítő vizsga megszervezéséhez, melynek eredményeként  a vizsgaközpont a képzéseink helyszínére delegálja a vizsgabizottságokat. •    Minőségirányítási rendszerünkben folyamatosan mérjük a képzésben résztvevők elégedettségét, hogy mindig tudjuk javítani, a képzés színvonalát. •    A vizsgát követően tanácsadással, tájékoztatással segítjük a nálunk végzetteket az igazolvány kiváltásával, állásinterjúval, szakmai önéletrajz elkészítésével, elhelyezkedéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekben.  
Online jelentkezés