+36 30 kattints kattints

Személy- és vagyonőr igazolvány feltételei

A tevékenység személyes végzéséhez a rendőrség által kiadott igazolvány szükséges.

Igazolványt kaphat (kérelmére):

•    az a magyar állampolgár,
•    illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy,
•    aki nagykorú, (18. életévét betöltötte),
•    cselekvőképes,
•    külön jogszabályban meghatározott vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik.
(2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról.)
 

 

Nem kaphat igazolványt:

a)    aki büntetett előéletű,
(A büntetett előéletűek sincsenek kizárva, egyedi tájékoztatást nyújtunk ebben a kérdésben.)

 

b)    akit a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti

- állam elleni bűncselekmény (X. fejezet), emberiség elleni bűncselekmény (XI. fejezet),
- személy elleni bűncselekmény /166-168. §, 170. § (2)-(6) bekezdés, 171. §, 174. §, 174/A. §, 174/B. §, 174/C. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §, 176. § (2) bekezdés b) pont és (3)-(4) bekezdése/,
- nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény [197. és 198. §, 207. § (3) bekezdés b) 
pont],
- hivatali bűncselekmény (XV. fejezet, IV. cím),
- hivatalos személy elleni bűncselekmény (XV. fejezet V. cím),
- embercsempészés (218. §), közveszély okozása [259. § (1)-(3) bekezdése],
- közérdekű üzem működésének megzavarása (260. §),
- terrorcselekmény (261. §),
- nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (261/A. §),
- légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas 
    jármű hatalomba kerítése (262. §),
- visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (263. §),
- visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (263/A. §),
- visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel (263/B. §),
- bűnszervezetben részvétel (263/C. §),
- visszaélés radioaktív anyaggal (264. §),
- visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (264/C. §),
- tiltott állatviadal szervezése (266/A. §),
- állatkínzás (266/B. §),
- garázdaság (271. §),
- önbíráskodás (273. §),
- környezetkárosítás (280. §), 
- természetkárosítás (281. §),
- visszaélés kábítószerrel (282-282/C. §),
- visszaélés kábítószer-prekurzorral (283/A. §),
- vagyon elleni szándékos bűncselekmény (316-324. §, 326. §, 327. §),
- szökés és elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak fegyveresen elkövetett esetei [343. § (2) bekezdés a) pont és (4)-(5) bekezdése, valamint 355. § (2) bekezdés a) pontja] alapján,
- vagy olyan bűntett miatt, amelyet bűnszervezet keretében követett el, elítéltek és a mentesítés időtartama még nem telt el,
 

 

c)    akit a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerinti:

- emberiesség elleni bűncselekmény (Btk. XIII. Fejezet),
- háborús bűncselekmény (XIV. Fejezet),
- emberölés (160. §),
- erős felindulásban elkövetett emberölés (161. §),
- testi sértés [164. § (3)-(8) bekezdés],
- foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (165. §),
- emberrablás (190. §),
- emberrablás feljelentésének elmulasztása (191. §),
- emberkereskedelem (192. §),
- személyi szabadság megsértése (194. §),
- kényszerítés (195. §),
- a lelkiismereti és a vallásszabadság megsértése (215. §),
- közösség tagja elleni erőszak (216. §),
- az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése (217. §),
- magánlaksértés [221. § (2) bekezdés b) pont és (3)-(4) bekezdés],
- kábítószer-kereskedelem (176-177. §),
- kábítószer birtoklása (178-180. §),
- kóros szenvedélykeltés (181. §),
- kábítószer készítésének elősegítése (182. §),
- kábítószer-prekurzorral visszaélés (183. §),
- új pszichoaktív anyaggal visszaélés (184. §),
- nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés (251. §),
- atomenergia alkalmazásával visszaélés (252. §),
- szexuális erőszak (197. §),
- kerítés [200. § (4) bekezdés c) pont],
- környezetkárosítás (241. §),
- természetkárosítás (242. §),
- állatkínzás (243. §),
- orvvadászat (245. §),
- orvhalászat (246. §),
- tiltott állatviadal szervezése (247. §),
- radioaktív anyaggal visszaélés (250. §),
- állam elleni bűncselekmény (XXIV. Fejezet), 
- hivatali bűncselekmény (XXVIII. Fejezet),
- hivatalos személy elleni bűncselekmény (XXIX. Fejezet),
- terrorcselekmény (314-316. §),
- terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (317. §),
- terrorizmus finanszírozása (318. §),
- jármű hatalomba kerítése (320. §),
- bűnszervezetben részvétel (321. §),
- közveszély okozása [322. § (1)-(3) bekezdés],
- közérdekű üzem működésének megzavarása (323. §),
- robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (324. §),
- lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés (325. §),
- nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés (326. §),
- nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (327. §),
- nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (328. §),
- haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (329. §),
- kettős felhasználású termékkel visszaélés (330. §),
- garázdaság (339. §),
- embercsempészés (353. §),
- vagyon elleni erőszakos bűncselekmény (XXXV. Fejezet),
- vagyon elleni szándékos bűncselekmény (370-376. § és 379-380. §),
- vagy szökés és elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak fegyveresen elkövetett esetei [434. § (2) bekezdés a) pont és (3)-(4) bekezdés, 445. § (2) bekezdés a) pont] alapján
- vagy olyan bűntett miatt, amelyet bűnszervezet keretében követett el, elítéltek és a bekezdésben meghatározott mentesítés időtartama még nem telt el,
 

 

d) aki az e törvény hatálya alá tartozó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.

 

Nem kaphat továbbá igazolványt az b) és c) pontban felsorolt bűncselekmények esetében:

•    aki ellen kétévi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárás folyik, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.
•    szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki,
- 5 évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított 5 évig,
- 5 évi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított 8 évig,
•    szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltáig,
•    szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett
- szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított 4 évig,
- pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított 1 évig.
Az igazolvány kiadását megelőzően a rendőrség a bűntettesek nyilvántartásában, a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában, valamint a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartásában ellenőrzi a kizáró okok esetleges fennállását
 

Hírek

Online jelentkezés