+36 30 kattints kattints

Személy- és vagyonőr kiegészítő vizsga letétele


 

Cégünk nem szervez különbözeti vizsgákat, így kérdéseikre nem tudunk érdemben válaszolni. Kérdéseikkel keressék a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarát.  https://szakmaikamara.hu/

A képzést és a vizsgát előíró jogszabályok:

•    a 2012. évi CXX. törvény,
•    és a végrehajtásáról szóló 68/2012. (XII.14.) BM rendelet.

 

A kiegészítő képzések célja, hogy a jogszerű és szakszerű munkavégzéshez a meglévő ismeretek megújítása.
 

A személy- és vagyonőr tanfolyam elvégzése után azoknak, akik a szakmában szeretnének dolgozni, a helyileg illetékes rendőr kapitányságon igazolványt kell kiváltaniuk, ami 5 évig érvényes.


A frissen végzett munkavállalók 5 év mentességet kapnak a kiegészítő vizsgák alól.

 

Amikor lejár az 5 év, meg kell újítani az igazolványt. Ebben az esetben az igazolványt megkapja, de személy- és vagyonőri munkát csak úgy végezhet, ha megszerzi a kiegészítő vizsga letételét igazoló Tanúsítványt is.

 

Kétféle képzés van:

1.    40 órás képzésen kell részt vennie:

•    akinek az igazolványa első kiváltásától számítva 5 év eltelt,
•    aki korábban szerezte meg a szakmai végzettséget, de most akar először elhelyezkedni személy- és vagyonőr munkakörben.


A 40 órás képzés tanúsítványának érvényessége, a kiállítástól számított 5 év.


Képzésre és vizsgára a Személy-, Vagyonvédelemi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK) weboldalán https://szakmaikamara.hu , vagy a http://kabinetedu.hu  weboldalon lehet jelentkezni.

 

2.    16 órás képzésen kell részt vennie:

•    akinek a tanúsítványa lejárt,
•    Szintén kötelező elvégezni a 16 órás képzést az alábbi esetekben:
- aki elvégezte a 40 órás képzést és tanúsítvánnyal rendelkezik, a tanúsítvány kiállításától 5 éven belül.
- aki az új OKJ 32 861 01 személy- és vagyonőr szakképesítéssel rendelkezik, a szakképesítés megszerzésétől 5 éven belül, mégpedig attól függetlenül, hogy kapott vagy nem kapott erről mentességi okiratot.


Képzésre és vizsgára a Belügyminisztérium http://vagyonor.bmkszf.hu  weboldalán 
lehet regisztrálni. (A szakmai kamara oldalán is fenn van!)

 

Tájékoztatás a 40 órás képzésről:

•    Érintettek a személy- és vagyonőr igazolvánnyal rendelkezők.
•    A képzés és a vizsga folyamatosan teljesíthető.
•    A vagyonőrök képzése-vizsgája: Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok címet viseli.
•    A képzésen való részvétel kötelező.
•    Teljesíteni két módon lehet: az elektronikus tananyag egyéni feldolgozásával vagy csoportos képzés keretében. Ha csoportos képzésre van igénye, telefonáljon a kamara megyei szervezetéhez. (A vagyonvédelmi vállalkozások is megrendelhetnek ugyanitt csoportos képzést és vizsgát a munkatársaik számára.) 

•    A képzésre jelentkezni elektronikusan lehet. Ha segítségre van szüksége, telefonáljon a kamara megyei szervezetéhez.


A képzésre jelentkezés lépései:
- Regisztráció (Ön adja meg a felhasználó nevét, jelszavát)
- Az ön által megadott e-mail címére üzenet érkezik: “Felhasználó regisztráció”, 
aktiválja a link segítségével a regisztrációját.
- Jelentkezzen be felhasználó nevével, jelszavával.
- Kattintson a Jelentkezés linkre
- Kattintson a Kiválaszt linkre az online tanulás kezdetű tábla utolsó cellájában.
- Az új oldal alján kattintson a Jelentkezés linkre, az ezután kinyíló ablakban az Igenre.
- Ekkor új üzenet kap az e-mail címére: „Képzésre jelentkezés”.
- A tandíjat KIZÁRÓLAG ÁTUTALÁSSAL fizetheti!

 

Az átutalási információk az alábbiak:
OTP számlaszáma: 11784009-20604077
A címzett: Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK)
A közlemény rovatba: a kabinetedu.hu portálon használatos felhasználónevét vagy a nevét, születési helyét, idejét tüntesse fel.
A részvételi díj 11.595 Ft.
 

 

•    A tandíj befizetése (és feldolgozása) után a rendszer e-mailt küld, hogy megkezdheti a tanulást, a rendszeren hozzáférhetők a tananyagok. A befizetett tandíjról elektronikus számlát kap a regisztrációban megadott e-mail címre a befizetést követő 15 napon belül.
•    A tananyag egyéni feldolgozását a rendszer érzékeli, vagyis Ön ezzel teljesíti az elméleti képzésen való részvétele kötelezettségét. Akárhányszor, akármennyi ideig dolgozhat a tananyaggal. Három, különböző módszerekkel operáló tananyagot talál. Egy kinyomtatható jegyzetet, ennek online-változatát (benne az ellenőrző kérdések, amelyek megválaszolása után léphet tovább) és egy felkészülését segítő interaktív anyagot (filmek, tudáspróba).Ha Ön csoportos, tanfolyami képzést igényelt, az elméleti és gyakorlati felkészítést kap. Ha Ön csak a gyakorlati oktatást teljesíti csoportfoglalkozás keretében, két megoldás van. A vizsgaidőponthoz kötötten választhat a kamara kínálta képzési napokból, vagy a vállalatánál teljesíti azt.
•    A vizsgára jelentkezés elektronikus. (Ha Ön csoportos képzésen vett részt, a vizsgára jelentkezéshez is kap segítséget.) A vizsgahelyszínek és időpontok közül Ön választ. Belép a rendszerbe az azonosítóival, majd “Jelentkezés”, “Vizsgára jelentkezés”, az Önnek megfelelő vizsgaalkalom sora végén: “Kiválaszt”.
•    A vizsga teljesítése:
- Megjelenik a választott időpontban a helyszínen (személyi igazolvánnyal).
- A vizsgacsoportból leiratkozhat a vizsga előtt öt nappal.
- Ha a jelentkezését nem törölte, és nem jelenik meg a vizsgán, a vizsgát
szervező megyei kamaránál igazolással élhet 5 napon belül, és új vizsgaidőpontot kérhet.
- Az első négy tanórában további gyakorlati oktatáson vesz részt.
- Vizsgabizottság előtt vizsgázik: gyakorlati és szóbeli vizsgafeladatok közül húz egyet-egyet. (A szóbeli tételsor elérhető az Ön számára a tananyag feldolgozása idején.)
- A vizsgája minősítése megfelelt vagy nem megfelelt. Ha megfelelt mind a két vizsgafeladatból, tanúsítvány kap helyben. 

- Ha valamelyik vizsgarész sikertelen, meg kell ismételnie a vizsgát egy másik időpontban, és a javító vizsga díját (1930 Ft) csekken be kell fizetnie. Csak abból a vizsgarészből vizsgázik újra, amelyik nem sikerült.
•    A vizsga napján történő megjelenés időpontjának egyeztetése végett vegye fel a kapcsolatot a kamara illetékes megyei szervezetével!
•    A tanúsítvány az ön igazoló irata, vigye haza, nem kell beküldenie sehová.

 

Tájékoztatás a 16 órás képzésről:

•    Regisztráljon be az útmutató szerint (fentebbi linken)
•    A sikeres regisztrációt követően az Ön által megadott e-mail címre kapni fog egy üzenetet, amely tartalmazni fogja az azonosítóját és jelszavát. A jelszavát az első belépéskor meg kell változtatnia.
•    Befizetés: A kiegészítő képzés és vizsga díját egy összegben kell teljesítenie banki utalással az SZVMSZK 11784009-20604077 bankszámlaszámára. Az utalás során a „közlemény” rovatba be kell írnia az azonosítóját.
•    A sikeres befizetésről e-mailben értesítést kap, amely alapján eléri az e-tananyagot. Az e-tananyag elsajátítását követően a „Számonkérés” gombra kattintva végezheti el a tíz kérdésből álló tesztet. Az elméleti ismeretek elsajátítása akkor eredményes, ha a teszt tíz kérdéséből legalább hatra helyes választ ad.
•    A gyakorlati képzésen való részvétel feltétele az e-tananyag eredményes teljesítése. A gyakorlati képzésre a képző intézmény által kijelölt időpontban és helyszínen kerül sor. A gyakorlati képzésről távollét nem engedélyezhető.
•    A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll. A vizsga akkor eredményes, ha mind a szóbeli és mind a gyakorlati vizsgarészből – külön-külön – legalább 51%-ot ért el. A vizsga időpontját és helyszínét a képző intézmény jelöli ki. A vizsgát eredményesen teljesítők részére „Tanúsítvány” kerül kiállításra.
 

A képzés és vizsga díj befizetésének módja és a számla kiállítása:
A kiegészítő képzés és vizsga díja: 6765,- Ft., amelyet egy összegben kell átutalni az alábbi bankszámlaszámára.
- A kedvezményezett neve: SZVMSZK
- Számlaszám: 11784009-20604077
- Kérjük, hogy az átutalás közleményébe az alábbiakat tüntesse fel:
- a regisztrációkor kapott felhasználói azonosítót
- (nagy „S” betű és hat számjegy, például: S000000)
- a megyei Kamara rövid nevét


Az utalásról a számlát a Belügyminisztérium fogja kiállítani és Önhöz, vagy munkáltatójához eljuttatni. Kérjük, hogy csoportos átutalás esetén a megyei kamarához (e-mailen) küldjék meg az utalás bizonylatát, illetve a névsort és számlázási címeket az azonosítás érdekében.

 

Öltözet, felszerelés

•    A gyakorlati képzésre és vizsgára lehetőleg abban az öltözetben jelenjen meg, amelyben a szolgálati feladatait is ellátja (formaruhában és felszereléssel) a realisztikus, valósághű gyakorlás érdekében.
•    A kiegészítő képzéshez szükséges gyakorló eszközöket, kényszerítő eszközöket, illetve egyéb eszközöket a képző hely biztosítja.
 

 

Hírek

biztonsági őr képzés

Biztonsági őr képzés

Mit csinál egy biztonsági őr? A biztonsági őr képzés elvégzése után egy biztonsági őr járőrözi és ellenőrzi a magán- és középületeket, hogy megelőzze a lopást, tüzet, vandalizmust, terrorcselekményt és más illegális cselekményeket. A biztonsági szükségletektől függően a biztonsági őrök bent vagy kint is dolgozhatnak. Egyes esetekben a biztonsági felvételeken figyelik a gyanús tevékenységeket. Általában más biztonsági őrökkel, valamint a létesítmény alkalmazottjaival és vezetőségével dolgoznak együtt. Mik egy biztonsági őr napi feladatai? •    A létesítmény járőrözése és a karbantartások értesítése a lehetséges biztonsági kockázatokról •    A létesítmény látogatóinak hitelesítő adatainak ellenőrzése •    Látogatók és vállalkozók kísérése a létesítményen belüli helyszínekre •    Illegális tevékenységek végrehajtásán elfogott személyek őrizetbe vétele a rendőrség kiérkezéséig Biztonsági őr képzés: miért a VOKK-nál végezd el? Részlefizetési lehetőség: Ha nem engedheted meg magadnak, hogy a biztonsági őr képzés díját egy összegben fizesd ki, akkor sincs semmi gond. Hiszen nálunk van lehetőség a biztonsági őr képzés díjának kamatmentes részletfizetésére is. Így a tanfolyam díját három részletben térítheted meg (az első részletet beiratkozáskor, a második két részletet a tanfolyam ideje alatt szükséges befizetned).    Az ország 31 pontján várunk: Bizony, a biztonsági őr képzés nálunk az ország 31 pontján elérhető. Egész pontosan Ajka, Békéscsaba, Budapest, Debrecen, Dorog, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Gyöngyös, Győr, Hódmezővásárhely, Jászberény, Kaposvár, Kecskemét, Keszthely, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pápa, Pécs, Salgótarján, Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Vác, Veszprém és Zalaegerszeg helyszíneken várunk szeretettel.    Amit nálunk kapsz tudást, az maradandó: A VOKK-nál csak és kizárólag ezzel a szakmával foglalkozunk, itt a biztonsági őr képzés a legmagasabb szinteken van oktatva. A jogszabályokon túl megtanítjuk a diákokat az elméleti kérdések mellett a valódi, gyakorlati dolgokra is. Saját fejlesztésű tankönyvünkkel, 200 videós online tananyagunkkal biztosítjuk a megkérdőjelezhetetlen tudást, amit nálunk garantáltan kapni fogsz.    Biztonsági őr képzés garanciával: Ha nem hiányoztál egyetlen alkalomról sem a biztonsági őr képzés során, de ennek ellenére mégsem sikerült a vizsgád, akkor a biztonsági ér képzés árát visszafizetjük. Mi azt gondoljuk erre nálunk kevés az esély, hiszen a tudást átadjuk, de természetesen neked is akarnod kell és tenni érte.    Ennek ellenére, tudjuk, milyen a vizsgadrukk és megeshet egy biztonsági őr képzés utáni vizsgán, hogy izgalmadban elrontod, ezért is él nálunk ez a lehetőség! Ha újra megpróbálnád a sikertelen vizsga után, akkor ezt figyeld: sikertelen vizsga esetén a következő biztonsági őr képzésen már ingyen részt vehetsz, és még a pótvizsga díját is átvállaljuk tőled!    Ha te is szeretnél egy jövedelmező szakmát kitanulni a biztonsági őr képzés keretein belül, akkor KATTINTS IDE és jelentkezz hozzánk még ma! 
Biztonsági őr tanfolyam

Biztonsági őr tanfolyam az ország 31 pontján

  Biztonsági őrnek lenni nem csupán egy szakma, hanem egy színes, izgalmas és kihívásokkal teli hivatás, amit mi nagyon is komolyan veszünk. A nálunk végzett hallgatók biztosak lehetnek benne, hogy újdonsült biztonsági őrként a legjobb tudásanyaggal kerülnek ki a munkaerőpiacra, Kiképző Központunk hírneve pedig garantálja, hogy a munkaadók is lelkesen fogadják majd jelentkezésed! De miért is mondjuk ezt? Ismerd megjobban, mit kínálunk biztonsági őr tanfolyamainkon, és jelentkezz még ma!      Jelentkezz most!     Jelentkezés a biztonsági őr tanfolyamra Jelentkezésed január végéig várjuk szeretettel februárban induló tanfolyamainkra országszerte. A tanfolyamok pontos időpontjáról kérlek érdeklődj kollégáinknál!    Biztonsági őr tanfolyam árak – mennyibe kerül a vagyonőr képzés és a vizsga? Biztonsági őr tanfolyamunkra való jelentkezésedkor biztos lehetsz benne, hogy a tanfolyam ára hamar, akár már az első hónapban megtérül majd új szakmádban való elhelyezkedésed után.    Vidéki biztonsági őr tanfolyamaink ára: 120 000 Ft  Budapesti biztonsági őr tanfolyamunk ára: 100 000 Ft  Vizsgadíj: 40 000 Ft (a vizsgáztatást a Belügyminisztérium Vizsgaközpontja végzi)  Minden tanulónk 5000 forint kedvezményt kap a fegyvervizsga árából! Ha egy összegben kifizeted a tanfolyam árát 5000 forint kedvezményt kapsz!  Biztonsági őr tanfolyam – részletfizetésre is! Nem áll rendelkezésedre ekkora összeg? Nem probléma, hiszen minden biztonsági őr tanfolyamunkon részt vevő hallgatónknak kamatmentes részletfizetést biztosítunk, melynek keretén belül a tanfolyam díját három részletben térítheted meg (az első részletet beiratkozáskor, a második két részletet a tanfolyam ideje alatt kérjük).    A biztonsági őr tanfolyam időtartama Biztonsági őr tanfolyamunk 3,5 hónapot vesz igénybe, mely során az új rendszerben sajátíthatod el a szakmát.  2020 december 31-től a korábban üzemelő OKJ-s Személy és vagyonőr képzés megszűntével a tananyagot racionalizálták. Helyébe egy sokkal összetettebb, fejlettebb szakképesítés megszerzésére irányuló biztonsági őr képzés (hivatalos nevén: személy- és vagyonőr képzés) lépett, amelyen a korábban megkövetelt 40 órás gyakorlati képzés már nem követelmény. Ehelyett egy 200 órás koncentrált tanfolyam során tanulhatsz ki új szakmát!    Biztonsági őr tanfolyam helyszínek Biztonsági őr tanfolyamainkat az ország 31 pontján szervezzük, így lakóhelyedhez közeli nagyvárosban tanulhatsz.    Tanfolyami helyszíneink a következők:  Ajka Békéscsaba Budapest Debrecen Dorog Dunaújváros Eger Esztergom Gyöngyös Győr Hódmezővásárhely Jászberény Kaposvár Kecskemét Keszthely Miskolc Nagykanizsa Nyíregyháza Pápa Pécs Salgótarján Siófok Szeged Székesfehérvár Szekszárd Szolnok Szombathely Tatabánya Vác Veszprém Zalaegerszeg   Biztonsági őr tanfolyam: a jelentkezés feltételei Biztonsági őr tanfolyamunkra az alábbi feltételekkel jelentkezhetsz: -    betöltött 18. életév -    cselekvőképesség -    alapfokú iskolai végzettség -    büntetlen előélet (amely a biztonsági őr tanfolyam elvégzésének ugyan nem feltétele, de az igazolvány kiállításához szükséges)   Jelentkezz most!   Biztonsági őr tanfolyam a Vagyonvédelmi Országos Kiképző Központnál Biztonsági őr tanfolyamaink, más néven személy- és vagyonőr képzéseink esetében a legmagasabb minőségre törekszünk. Kiképző Központunkban nem is foglalkozunk más szakmákkal: a terület nálunk teljes hangsúlyt kap, hogy végzett hallgatóink mindig a legjobbat kaphassák! Hogy mit kínálunk Neked a biztonsági őr tanfolyamon? Mutatjuk…   A nálunk végzett biztonsági őrök magasan képzettek, és jól felkészültek. Tanulóink szakmai vizsgáztatását a Belügyminisztérium végzi, így a biztonsági őr tanfolyamunkon végzett hallgatók joggal lehetnek büszkék teljesítményükre. A VOKK személy- és vagyonőr képzései (biztonsági őr tanfolyamai) közismertek és elismertek - ezt a színvonalat a munkáltatók is értékelik, így biztos lehetsz benne, hogy hamar állást is találsz majd új végzettségeddel!    Többet adunk, mint amit más biztonsági őr tanfolyamon kapnál.  Biztonsági őr tanfolyamunk hallgatóinak igyekszünk minden hasznos tudást átadni annak érdekében, hogy valóban piacképes szakmát kapjanak kezükbe. Ennek keretén belül nálunk a biztonsági őr tanfolyam nem csupán a jogszabályban előírt tananyagokat tartalmazza, de diákjaink egy saját fejlesztésű tankönyvet is kézhez kapnak, amelyben rengeteg extra tudást is felhalmoztunk! Ha mindez nem lenne elég indok, hogy biztonsági őr tanfolyamunkat válaszd akkor eláruljuk, hogy hallgatóinknak ezen felül egy kb. 200 videót tartalmazó online tananyagot is biztosítunk, melyből még többet nyerhetnek.    Bárhol élsz is, találsz a közeledben számodra megfelelő biztonsági őr tanfolyamot!  Pontosan tudjuk, hogy számít a lokáció. Miskolcról talán nem lenne kényelmes feljárnod Budapestre, ahogy Pécsről sem biztos, hogy megvalósítható részvételed a biztonsági őr tanfolyamon. Éppen ezért mi az ország 31 pontján tartunk biztonsági őr tanfolyamokat!    Nézd meg, hol indítjuk tanfolyamainkat idén is!     Biztonsági őr tanfolyamainkra garanciát vállalunk!  Pénzedet nem kell kockára tenned – hiszen a siker csak rajtad áll! Hogy ebben biztos lehess,  biztonsági őr tanfolyamainkra garanciát is vállalunk. Amennyiben a tanfolyam során egyetlen alkalomról sem hiányoztál, de ennek ellenére nem sikerül a vizsgád, visszafizetjük az oktatás árát.    Sőt, még ennél is tovább megyünk! Sikertelen vizsga esetén a következő biztonsági őr tanfolyamunkon ingyen részt vehetsz, és még a pótvizsga díját is átvállaljuk tőled!   
személy és vagyonőr tanfolyam választás

Hogyan válassz személy- és vagyonőr tanfolyamot, oktató céget?

Cégünk azt vallja, hogy ha egyszerre sok mindenbe belefogsz, akkor semmit se csinálsz elég jól. Ezért mi nem oktatunk pl. dajkákat, szakácsokat sem könyvelőket. A Vagyonvédelmi Országos Kiképző Központ csak és kizárólag személy- és vagyonőröket képez, de azt magas színvonalon.   Ennek alátámasztására olvasd el tanulóink véleményét az oktatómunkánkról, cégünkről IDE kattintva.    A Programkövetelmény keretjellegű, nem sorolja fel tételesen a kötelezően elsajátítandó tananyagot, csak témaköröket, kompetenciákat ad meg. Ennek eredményeként oktatócégenként változik, hogy milyen mélységben és részletességgel végzik a résztvevők képzését. Tehát cégenként eltérő a megszerezhető tudás mennyisége és minősége. Az óraszám azonos, csak nem mindegy, hogy mennyi időd van felkészülni a vizsgára és a mindennapokban is használható tudást kapsz-e, vagy csak elveszik a pénzed és cserébe átrugdosnak a vizsgán. Mi azt szeretnénk, ha a képzéseink résztvevői használható tudást szereznének és ezáltal a vizsgán és a munkában is megállnák a helyüket. Ezért Cégünk nem tart 1,5-2 hónapos úgynevezett intenzív tanfolyamokat. Nem tartunk „Online”-nak hívott képzéseket, ahol sok esetben nincs élő kapcsolat az oktatóval, csak előre felvett videók formájában kapják meg a képzésben résztvevők a tananyagot esetleg mellé egy tankönyvet és magukra vannak hagyva a felkészülésben. Ezzel szemben cégünk vegyes rendszerű képzést kínál 3,5 hónapos időtartamban. Az új tananyag feldolgozása jelenléti oktatás formájában, tantermi keretek között folyik. Emellé a résztvevők távoktatás formájában az interneten olyan videós tansegédletet kapnak, ami teljes egészében lefedi a tananyagot. Az eredményes felkészüléshez részletes, gyakorló feladatokat is tartalmazó tankönyvet biztosítunk. Az általunk alkalmazott képzési formának köszönhetően a cégünkhöz beiratkozott személyek mindegyike sikeresen veszi az akadályokat mid a vizsgán, mind későbbiekben a munkavégzés során.   Az oktatócég kiválasztásánál azt is számításba kell venned, hogy hol fogsz vizsgázni. Az új rendszerben elválik a képzés és a vizsgáztatás. Az oktatócégeknek addig tart a feladatuk, hogy leadják a tananyagot és a tanfolyam befejezését követően kiállítják a képzésben résztvevők számára a tanfolyam elvégzését igazoló Tanúsítványt.   A Tanúsítvány birtokában be kell jelentkezned a Belügyminisztérium akkreditált Vizsgaközpontjához. Kérsz egy vizsgaidőpontot, elutazol Remeteszőlősre és ott levizsgázol. Ez a rosszabbik eset, mert itt neked kell intézned a vizsgádat és egy alkalommal Remeteszőlősre kell utaznod egy olyan rendőrségi létesítménybe, ami tömegközlekedési eszközökkel nehezen megközelíthető. (A nagy budapesti tömegközlekedési csomópontoktól több átszállással kb. 40 perc, egy óra az utazás.) Ebben az esetben a tanfolyam díján és a vizsgadíjon felül még sok ezer forintot is el kell költened utazási költségként, nem beszélve a utazásra szánt időről.   Az online tanfolyamok nagy része is hasonlóképpen zajlik, de jobb esetben a képzők megszervezik a vizsgát egy kis bökkenővel. A végzettek az ország több városából/falvából jönnek, amik akár több száz kilométer távolságra lehetnek egymástól. A vizsgabizottság nem fog utazni azért, hogy 4-5 ember levizsgázhasson, hanem neked kell egy olyan városba utaznod, ahova az oktatócég összegyűjti a vizsgázókat. Ez a helyszín akár több megyényi távolságra is lehet a lakhelyedtől. Az utazás miatt ebben az esetben is jelentős többletköltséggel jár a végzettség megszerzése, melyet a jelentkezéskor még nem ismersz.   Cégünk azt vállalja, hogy a tanfolyam helyszínén, vagy kisebb létszám esetén a hozzá legközelebbi tanfolyami helyszínünkön megszervezi a vizsgát, hogy neked a lehető legkevesebb utazással, kellemetlenséggel és anyagi ráfordítással járjon a vizsga letétele.     Miért érdemes tehát a mi cégünket választani? •    Több, mint 10 éve szervezünk tanfolyamokat. •    Képzéseink a törvényben meghatározott előírásoknak maximálisan megfelelnek, minden engedéllyel, bankgaranciával rendelkezünk. •    Kedvező áron biztosítjuk tanfolyamainkat. •    Úgy szolgáltatunk minőségi tudást, hogy közben minden költséget alacsonyan tartunk, hogy mindenki számára elérhetővé váljon a tanfolyam. •    Biztosítjuk, hogy pár hónap alatt szakmai végzettséget szerezz, mellyel rövid idő alatt, gyorsan el tudsz helyezkedni. •    Megfelelő óraszámban, minőségi oktatók bevonásával tanítjuk meg a szakmai és egyéb, kapcsolódó ismereteket. •    Oktatóink jól felkészültek, gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek. •    Korszerű, naprakész ismeretanyagot tartalmazó tankönyvet, és a tanultak elmélyítéséhez videós tananyagot is biztosítunk. •    A képzés költségeire kamatmentes részletfizetési lehetőséget nyújtunk. •    A BM Vizsgaközponttal kötött Együttműködési megállapodás alapján segítséget nyújtunk a képesítő vizsga megszervezéséhez, melynek eredményeként  a vizsgaközpont a képzéseink helyszínére delegálja a vizsgabizottságokat. •    Minőségirányítási rendszerünkben folyamatosan mérjük a képzésben résztvevők elégedettségét, hogy mindig tudjuk javítani, a képzés színvonalát. •    A vizsgát követően tanácsadással, tájékoztatással segítjük a nálunk végzetteket az igazolvány kiváltásával, állásinterjúval, szakmai önéletrajz elkészítésével, elhelyezkedéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekben.  
Online jelentkezés