+36 30 kattints kattints

Személy- és vagyonőr kiegészítő vizsga letétele


 

Cégünk nem szervez kiegészítő vizsgát, a lentinek csak tájékoztatásként szolgálnak! Kiegészítő vizsgáért keressék a szakmai kamarát. https://szakmaikamara.hu/vizsgaidopontok/

A képzést és a vizsgát előíró jogszabályok:

•    a 2012. évi CXX. törvény,
•    és a végrehajtásáról szóló 68/2012. (XII.14.) BM rendelet.

 

A kiegészítő képzések célja, hogy a jogszerű és szakszerű munkavégzéshez a meglévő ismeretek megújítása.
 

A személy- és vagyonőr tanfolyam elvégzése után azoknak, akik a szakmában szeretnének dolgozni, a helyileg illetékes rendőr kapitányságon igazolványt kell kiváltaniuk, ami 5 évig érvényes.


A frissen végzett munkavállalók 5 év mentességet kapnak a kiegészítő vizsgák alól.

 

Amikor lejár az 5 év, meg kell újítani az igazolványt. Ebben az esetben az igazolványt megkapja, de személy- és vagyonőri munkát csak úgy végezhet, ha megszerzi a kiegészítő vizsga letételét igazoló Tanúsítványt is.

 

Kétféle képzés van:

1.    40 órás képzésen kell részt vennie:

•    akinek az igazolványa első kiváltásától számítva 5 év eltelt,
•    aki korábban szerezte meg a szakmai végzettséget, de most akar először elhelyezkedni személy- és vagyonőr munkakörben.


A 40 órás képzés tanúsítványának érvényessége, a kiállítástól számított 5 év.


Képzésre és vizsgára a Személy-, Vagyonvédelemi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK) weboldalán https://szakmaikamara.hu , vagy a http://kabinetedu.hu  weboldalon lehet jelentkezni.

 

2.    16 órás képzésen kell részt vennie:

•    akinek a tanúsítványa lejárt,
•    Szintén kötelező elvégezni a 16 órás képzést az alábbi esetekben:
- aki elvégezte a 40 órás képzést és tanúsítvánnyal rendelkezik, a tanúsítvány kiállításától 5 éven belül.
- aki az új OKJ 32 861 01 személy- és vagyonőr szakképesítéssel rendelkezik, a szakképesítés megszerzésétől 5 éven belül, mégpedig attól függetlenül, hogy kapott vagy nem kapott erről mentességi okiratot.


Képzésre és vizsgára a Belügyminisztérium http://vagyonor.bmkszf.hu  weboldalán 
lehet regisztrálni. (A szakmai kamara oldalán is fenn van!)

 

Tájékoztatás a 40 órás képzésről:

•    Érintettek a személy- és vagyonőr igazolvánnyal rendelkezők.
•    A képzés és a vizsga folyamatosan teljesíthető.
•    A vagyonőrök képzése-vizsgája: Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok címet viseli.
•    A képzésen való részvétel kötelező.
•    Teljesíteni két módon lehet: az elektronikus tananyag egyéni feldolgozásával vagy csoportos képzés keretében. Ha csoportos képzésre van igénye, telefonáljon a kamara megyei szervezetéhez. (A vagyonvédelmi vállalkozások is megrendelhetnek ugyanitt csoportos képzést és vizsgát a munkatársaik számára.) 

•    A képzésre jelentkezni elektronikusan lehet. Ha segítségre van szüksége, telefonáljon a kamara megyei szervezetéhez.


A képzésre jelentkezés lépései:
- Regisztráció (Ön adja meg a felhasználó nevét, jelszavát)
- Az ön által megadott e-mail címére üzenet érkezik: “Felhasználó regisztráció”, 
aktiválja a link segítségével a regisztrációját.
- Jelentkezzen be felhasználó nevével, jelszavával.
- Kattintson a Jelentkezés linkre
- Kattintson a Kiválaszt linkre az online tanulás kezdetű tábla utolsó cellájában.
- Az új oldal alján kattintson a Jelentkezés linkre, az ezután kinyíló ablakban az Igenre.
- Ekkor új üzenet kap az e-mail címére: „Képzésre jelentkezés”.
- A tandíjat KIZÁRÓLAG ÁTUTALÁSSAL fizetheti!

 

Az átutalási információk az alábbiak:
OTP számlaszáma: 11784009-20604077
A címzett: Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK)
A közlemény rovatba: a kabinetedu.hu portálon használatos felhasználónevét vagy a nevét, születési helyét, idejét tüntesse fel.
A részvételi díj 15460 Ft.
 

 

•    A tandíj befizetése (és feldolgozása) után a rendszer e-mailt küld, hogy megkezdheti a tanulást, a rendszeren hozzáférhetők a tananyagok. A befizetett tandíjról elektronikus számlát kap a regisztrációban megadott e-mail címre a befizetést követő 15 napon belül.
•    A tananyag egyéni feldolgozását a rendszer érzékeli, vagyis Ön ezzel teljesíti az elméleti képzésen való részvétele kötelezettségét. Akárhányszor, akármennyi ideig dolgozhat a tananyaggal. Három, különböző módszerekkel operáló tananyagot talál. Egy kinyomtatható jegyzetet, ennek online-változatát (benne az ellenőrző kérdések, amelyek megválaszolása után léphet tovább) és egy felkészülését segítő interaktív anyagot (filmek, tudáspróba).Ha Ön csoportos, tanfolyami képzést igényelt, az elméleti és gyakorlati felkészítést kap. Ha Ön csak a gyakorlati oktatást teljesíti csoportfoglalkozás keretében, két megoldás van. A vizsgaidőponthoz kötötten választhat a kamara kínálta képzési napokból, vagy a vállalatánál teljesíti azt.
•    A vizsgára jelentkezés elektronikus. (Ha Ön csoportos képzésen vett részt, a vizsgára jelentkezéshez is kap segítséget.) A vizsgahelyszínek és időpontok közül Ön választ. Belép a rendszerbe az azonosítóival, majd “Jelentkezés”, “Vizsgára jelentkezés”, az Önnek megfelelő vizsgaalkalom sora végén: “Kiválaszt”.
•    A vizsga teljesítése:
- Megjelenik a választott időpontban a helyszínen (személyi igazolvánnyal).
- A vizsgacsoportból leiratkozhat a vizsga előtt öt nappal.
- Ha a jelentkezését nem törölte, és nem jelenik meg a vizsgán, a vizsgát
szervező megyei kamaránál igazolással élhet 5 napon belül, és új vizsgaidőpontot kérhet.
- Az első négy tanórában további gyakorlati oktatáson vesz részt.
- Vizsgabizottság előtt vizsgázik: gyakorlati és szóbeli vizsgafeladatok közül húz egyet-egyet. (A szóbeli tételsor elérhető az Ön számára a tananyag feldolgozása idején.)
- A vizsgája minősítése megfelelt vagy nem megfelelt. Ha megfelelt mind a két vizsgafeladatból, tanúsítvány kap helyben. 

- Ha valamelyik vizsgarész sikertelen, meg kell ismételnie a vizsgát egy másik időpontban, és a javító vizsga díját (1930 Ft) csekken be kell fizetnie. Csak abból a vizsgarészből vizsgázik újra, amelyik nem sikerült.
•    A vizsga napján történő megjelenés időpontjának egyeztetése végett vegye fel a kapcsolatot a kamara illetékes megyei szervezetével!
•    A tanúsítvány az ön igazoló irata, vigye haza, nem kell beküldenie sehová.

 

Tájékoztatás a 16 órás képzésről:

•    Regisztráljon be az útmutató szerint (fentebbi linken)
•    A sikeres regisztrációt követően az Ön által megadott e-mail címre kapni fog egy üzenetet, amely tartalmazni fogja az azonosítóját és jelszavát. A jelszavát az első belépéskor meg kell változtatnia.
•    Befizetés: A kiegészítő képzés és vizsga díját egy összegben kell teljesítenie banki utalással az SZVMSZK 11784009-20604077 bankszámlaszámára. Az utalás során a „közlemény” rovatba be kell írnia az azonosítóját.
•    A sikeres befizetésről e-mailben értesítést kap, amely alapján eléri az e-tananyagot. Az e-tananyag elsajátítását követően a „Számonkérés” gombra kattintva végezheti el a tíz kérdésből álló tesztet. Az elméleti ismeretek elsajátítása akkor eredményes, ha a teszt tíz kérdéséből legalább hatra helyes választ ad.
•    A gyakorlati képzésen való részvétel feltétele az e-tananyag eredményes teljesítése. A gyakorlati képzésre a képző intézmény által kijelölt időpontban és helyszínen kerül sor. A gyakorlati képzésről távollét nem engedélyezhető.
•    A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll. A vizsga akkor eredményes, ha mind a szóbeli és mind a gyakorlati vizsgarészből – külön-külön – legalább 51%-ot ért el. A vizsga időpontját és helyszínét a képző intézmény jelöli ki. A vizsgát eredményesen teljesítők részére „Tanúsítvány” kerül kiállításra.
 

A képzés és vizsga díj befizetésének módja és a számla kiállítása:
A kiegészítő képzés és vizsga díja: 10630,- Ft., amelyet egy összegben kell átutalni az alábbi bankszámlaszámára.
- A kedvezményezett neve: SZVMSZK
- Számlaszám: 11784009-20604077
- Kérjük, hogy az átutalás közleményébe az alábbiakat tüntesse fel:
- a regisztrációkor kapott felhasználói azonosítót
- (nagy „S” betű és hat számjegy, például: S000000)
- a megyei Kamara rövid nevét


Az utalásról a számlát a Belügyminisztérium fogja kiállítani és Önhöz, vagy munkáltatójához eljuttatni. Kérjük, hogy csoportos átutalás esetén a megyei kamarához (e-mailen) küldjék meg az utalás bizonylatát, illetve a névsort és számlázási címeket az azonosítás érdekében.

 

Öltözet, felszerelés

•    A gyakorlati képzésre és vizsgára lehetőleg abban az öltözetben jelenjen meg, amelyben a szolgálati feladatait is ellátja (formaruhában és felszereléssel) a realisztikus, valósághű gyakorlás érdekében.
•    A kiegészítő képzéshez szükséges gyakorló eszközöket, kényszerítő eszközöket, illetve egyéb eszközöket a képző hely biztosítja.
 

 

Hírek

Online jelentkezés